BadmintonClub vzw

Waregem Badmintonclub V.Z.W. is er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze sportclub. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

 

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de informatie op onze website volgt van onze leden, onze club- en jeugdwerking en onze activiteiten met interactie met u, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Waregem Badmintonclub respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks verschaft vertrouwelijk wordt behandeld bij de verwerking van deze gegevens. De ‘persoonlijke gegevens’ zijn gegevens waaraan u bent te identificeren, zoals uw naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Alle gegevens die hier buiten vallen, zijn ‘niet-persoonlijke gegevens’.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens vb. naam en contactgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te voeren en u de nodige informatie te verschaffen over de organisatie van onze clubactiviteiten. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij visualclubweb.nl. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt in het kader van een invulformulier of inschrijving, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie die wij zelf opvragen, gebruiken en bijhouden wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze clubmedewerkers (bestuursleden, trainers en vrijwilligers) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Waregem Badmintonclub niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen en de door deze derde partijen gebruikte technologie waar we soms naar doorverwijzen  op onze website vb. Google, Facebook,  YouTube, Nieuwsblad.be, KW.be, badmintonvlaanderen.be, wvbf.be, onze sponsors, structurele partners, andere sportclubs en federaties via interessante links . 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, verbeteren, veranderen of verwijderen met betrekking tot uw  persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Aanpassen en uitschrijven

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.
U kan uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG en General Data Protection Regulation – GDPR uitoefenen door contact op te nemen met ons.

We vragen u uw verzoek (met datum en handtekening) te sturen naar waregembc@hotmail.com via e-mail. Elk verzoek dient steeds vergezeld te worden van een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen:

waregembc@hotmail.com